Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krzystkowice

Nadleśnictwo Krzystkowice

+48 68 327 65 32, Punkt Alarmowo Dyspozycyjny +48 68 327 62 24

+48 68 327 65 33

krzystkowice@zielonagora.lasy.gov.pl

ul. Leśna 1

66-010 Nowogród Bobrzański

 

    Informujemy, że celem ochrony lasów przed szkodnictwem,  na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice prowadzony jest monitoring techniczny przy użyciu urządzeń rejestrujących.

 

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, iż:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Krzystkowice wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia, szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów oraz innych nieruchomości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzystkowice z siedzibą: ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.


Wyświetl większą mapę

Nadleśniczy

Andrzej Staniszewski

+48 68 327 65 32

email

Zastępca Nadleśniczego

Jacek Wojciński

+48 68 327 65 32 wew. 24

email

Główny Księgowy

Małgorzata Ławrynowicz

+48 68 327 65 32 wew. 32

email

Pion Nadleśniczego

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Pion Głównego Księgowego