Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krzystkowice
Nadleśnictwo Krzystkowice
+48 68 327 65 32, Punkt Alarmowo Dyspozycyjny +48 68 327 62 24
+48 68 327 65 33

ul. Leśna 1

66-010 Nowogród Bobrzański

 

Zgodnie z art. 24 i 25 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) Nadleśnictwo Krzystkowice informuje, iż:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzane w związku z zadaniami Nadleśnictwa Krzystkowice wynikającymi ze Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwłaszcza w związku z realizacją umów sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług, działaniami w zakresie ochrony mienia, szkodnictwa leśnego, dzierżawą i wynajmem gruntów oraz innych nieruchomości.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzystkowice z siedzibą: ul. Leśna 1, 66-010 Nowogród Bobrzański. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Nadleśniczy
Andrzej Staniszewski
+48 68 327 65 32
Zastępca Nadleśniczego
Jacek Wojciński
+48 68 327 65 32 wew. 24
Główny Księgowy
Małgorzata Ławrynowicz
+48 68 327 65 32 wew. 32

Pion Nadleśniczego

Jacek Dziaduszek
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 36
Aleksander Sekuła
Inżynier Nadzoru
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 36
Grzegorz Surman
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 23
Magdalena Kozaczyńska
Starszy ref. ds. pracowniczych i płac
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 35
Janusz Górka
St. strażnik leśny p.o. komendanta posterunku SL
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 34
Grzegorz Kucharski
Strażnik leśny
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 34
Małgorzata Dziaduszek
St. ref. ds. inwestycji i remontów
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 23
Irena Lesser
Ref. ds. zamówień publicznych
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 26
Stanisława Piekarska
St. ref. ds. administracyjno - gospodarczych
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 27
Gabriela Ostrowska
Starszy ref. ds. gospodarki łowieckiej
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 29
Janusz Krasuski
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 167
Tel.: +48 68 327 66 96, +48 607 522 142
Edward Skowroński
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 195
Tel.: +48 68 327 66 21, +48 795 133 509
Grzegorz Sobotka
Ośrodek hodowli zwierzyny - Obwód łowiecki nr 183
Tel.: +48 68 391 34 57, +48 607 516 812

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Beata Szwichtenberg
Spec. SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 17
Marek Bugała
Spec. SL ds. ochrony lasu i edukacji leśnej
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 22
Edyta Warężak
St. Spec. SL ds. gospodarki drewnem
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 28
Przemysław Zielonka
Starszy Referent ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 30
Krzysztof Con
St. Spec. SL ds. ochrony ppoż
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 37
Piotr Droszczak
Leśniczy ds. szkółkarskich
Tel.: +48 607 603 945

Pion Głównego Księgowego

Alicja Morajko
Starsza Księgowa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 38
Teresa Bublis
Starsza Księgowa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 31
Dorota Tomczyk
Księgowa
Tel.: +48 68 327 65 32 wew. 38