Aktualności

Wiosna to czas kiedy przyroda budzi się do życia. U Leśników to okres wzmożonej pracy przy sadzeniu lasu.

Wydarzenia

W dniu 27 luty 2015 r. uchwałą Rady Gminy Bobrowice na terenie Nadleśnictwa Krzystkowice ustanowiony został użytek ekologiczny o nazwie „ Dachowskie Ługi”.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek kilkunastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek czternastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż dwunastu gatunków drewna wielowymiarowego, sadzonek czternastu gatunków roślin, a w sezonie przedświątecznym – także choinek.

Zagrożenie pożarowe

Ogień, który jest dla ludzi wielkim dobrodziejstwem jest jednocześnie największym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych. Może zniszczyć wszystko - lata pracy leśników i wysiłków natury. W lesie należy być bardzo rozważnym.